De Stille Kracht van de Onderneming. Competentiedenken in Strategisch Management
Simonne Vermeylen en Aimť Heene

ę Waar zit (schuilt) de kracht van de onderneming ? Waar ligt de bron van blijvend succes ? Hoe kan men het concurrentievoordeel voortdurend veranderen en welke middelen zijn daarvoor nodig?" Ziehier de strategische vragen waarmee elk bedrijf wordt geconfronteerd.
Uitgaande van de vaststelling dat concurrentievoordelen, die gebaseerd zijn uiterlijke productkenmerken op termijn niet verdedigbaar zijn, heeft het strategische denken zich de voorbije tien jaar in toenemende mate toegespitst op competenties.
Het concept "kerncompetentie" biedt -evenmin als voorgaande theorieŽn - "hŤt" antwoord. Wel biedt interessante nieuwe invalshoeken om het aspect "verdedigbaar concurrentievoordeel" concreet in te vullen.

Het boek DE STILLE KRACHT VAN DE ONDERNEMING poogt de achtergrond en de toepassing van het competentiedenken toegankelijk te maken voor de manager, de consultant en de student managementwetenschappen. Met een bijzondere zorg voor een samenhangend vocabularium vult het een leemte op in de Nederlandse managementliteratuur.
Dit boek schikt de belangrijkste aandachtpunten van het competentiedenken in acht hoofdstukken. De eerste vier leggen de basis, de volgende behandelen twee aspecten eigen aan het competentiedenken: flexibiliteit en kennis.
In hoofdstuk 1 gaan we op zoek naar de voorgeschiedenis van het nieuwe paradigma. We schetsen de basisideeŽn van de meest invloedrijke scholen in strategisch management en leggen het verband met de competentie. Hoofdstuk 2 helpt het misverstand uit de wereld ,dat het competentiedenken voornamelijk intern zou gericht zijn, terwijl de vroegere benadering van strategie een groot gewicht aan de omgeving toekende. Via het systeemdenken tonen we aan dat de tegenstelling tussen "binnen " en "buiten" een valse is. Hoofdstuk 3 biedt een helder overzicht in de meest gebruikte begrippen, en gebruikt er ondubbelzinnige, Nederlandse termen voor. Metaforen zijn krachtige middelen om concepten over te brengen. Vandaar dat we in hoofdstuk 4 de manager bekijken als een puzzelaar die volgens zijn beeld van een gewenste toekomst middelen schikt en herschikt.
Hoofdstukken 5 en 6 concentreren zich op het begrip "flexibiliteit": wat het is, en hoe men het in de praktijk vorm kan geven via de creatie van strategische opties enerzijds, en via het werken met modulaire producten en processen anderzijds.
Het is onmogelijk om zinvol over competenties te spreken, zonder hierbij kennis te betrekken. In hoofdstuk 7 maken we vooreerst het essentiŽle onderscheid tussen data, informatie, en kennis. Vervolgens leggen we het verband tussen kennis en competentie om tenslotte de brug te slaan van competentie naar concurrentievoordeel.
Hoofdstuk 8 handelt over het management van competenties: de creatie en de verspreiding, de opbouw en het gebruik, de verwerving, en de bescherming tegen imitatie.

DE STILLE KRACHT VAN DE ONDERNEMING biedt in appendix een beknopte methodologie voor competentiemanagement waarmee de verworven inzichten in de praktijk kunnen worden omgezet.

Voor wie op de hoogte wil blijven van de actuele tendensen in strategisch management is dit boek een aanrader!
Lees tevens de boekbespreking verschenen in BIZZ nr. 9 van juli-augustus 2000.

Over de co-auteur :

Simonne Vermeylen is vooral actief als lesgever en begeleider van strategische projecten binnen ondernemingen en werkt op regelmatige basis samen met TMS.

BESTELLING


Naam
Functie
Bedrijf
Straat
Postnr./Gemeente
Telefoon
Fax
Email
B.T.W.-nummer (Voor bestellingen uit het buitenland zal BTW worden aangerekend indien het BTW-nummer niet werd ingevuld)

bestelt exemplaren van het boek DE STILLE KRACHT VAN DE ONDERNEMING tegen de gangbare winkelprijs (32.10 EURO/stuk, verhoogd met verpakkings- en verzendingskosten : 3.72 EURO. Vermelde bedragen zijn inclusief BTW.).

Ik zal het boek ontvangen na betaling van de factuur.