Overzicht van de Publikaties

 1. artikels in tijdschriften die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten
 1. Heene, A., De strategische dimensie van vorming, training en opleiding, in : Economisch en Sociaal Tijdschrift, 45ste jaargang, nr. 3 , September 1991, pp. 461-474
 2. Houthoofd, N., & Heene, A., Strategic Groups as Subsets of Strategic Scope Groups in the Belgian Brewing Industry, in : Strategic Management Journal, Vol. 18, Number 8, september 1997, pp. 653-666
  (onderscheiden met de "highest quality rating" door Anbar)
 3. Sanchez, R., & Heene, A., Reinventing Strategic Management : new Theory and Practice for Competence-Based Competition , in : European Management Journal, Vol. 15, Issue 3, 1997, pp. 303-317
 4. Heene, A., Uitdagingen bij het managen van Sino-Westerse Joint ventures, in : Economisch en Sociaal Tijdschrift, 1997/4 , pp. 719-746
 5. Heene, A., The Nature of Strategic Management, in : Long Range Planning, Volume 30, No. 6, 1997, pp. 933-938
 1. artikels in vaktijdschriften die geen gebruik maken van een leescomité
 1. Heene, A., Managementgerichte waardering van ondernemingen , in : Balans. Nieuwsbrief voor Accountancy en Financieel Management, 10 januari 1987, nr. 101, pp.6-7
 2. Heene, A., Bedrijfsleven en onderwijs : een actuele dialoog, in : Persoon en Gemeenschap. Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs, 40ste jaargang, November 1987, pp. 509-513
 3. Heene, A., Bartholomeeusen, L., & Bruggeman, W., How Management Control Systems can Affect the Performance of Service Operations, in : International Journal of Operations and Production Management, Volume 8, nr. 3, 1988, pp.76-85
 4. Heene, A., Bartholomeeusen, L, & Bruggeman, W., Hoe managementcontrolesystemen de prestaties van service-operaties kunnen beïnvloeden, in : Marketing van Diensten, afl. 12, 1989, pp. 1.7.8.01 - 1.7.8.15
 5. Bloemen, R., & Heene, A., Open communicatie en participatief management als grondslag voor een effectief personeelsbeleid, in : Persoon en Gemeenschap. Tijdschrift voor Opvoeding en Onderwijs, 41ste Jaargang, mei 1989, pp. 348-353
 6. Heene, A., Organisatiedesign en communicatiedesign, in : Kwartaaltijdschrift voor Accountacy en Bedrijfskunde, Jarrgang 14, 1989, nr. 4, pp. 124-129
 7. Heene, A., Strategische aandachtspunten voor dienstenondernemingen, in : Marketing van Diensten, aflevering 17, 1990, pp. 1.3.5-01 - 1.3.5-12
 8. Vermeylen, S., & Heene, A., Strategische planning en intern ondernemerschap : dilemma of opportuniteit, in : Management en Organisatie, 47ste jaargang, november/december 1993, pp. 465-479
 9. Heene, A., Kerncompetentie in Management en Organisatie, in : MemO, Jaargang 5, Nummer 4, oktober 1995, pp. 34-39
 10. Heene, A., Kerncompetentie in Management en Organisatie. Verslag over het vierde jaarcongres van de NVAM, in : MemO, Jaargang 6, Nummer 2, juni/juli 1996, pp. 31-36
 11. Heene,A., De (Moeizame) Praktijk van Competentiedenken, in :PEM, Jaargang 14, 1998/3, pp. 6-7
 1. artikels in Proceedings van wetenschappelijke congressen
 1. Heene, A., Bartholomeeusen, L., & Bruggeman, W., How Management Control Systems can Affect the Performance of Service Operations, in : Johnston, R., The Management of Service Operations. Proceedings of the U.K. Operations Management Association Annual Conference, Kempston, IFS Publications, 1988, pp. 283-297
 2. Heene, A., Kerncompetentie als bron van verdedigbaar concurrentievoordeel, in : Core Competence Concreet, Congresverslag 15° BIG-congres, Groningen, 1994, pp. 20-31
 3. Heene, A., Competentiedenken en Langetermijncontinuïteit, in : Competing for the Future, proceedings van het 15° Marketingcongres, Brussel, 1997, pp. 29-33
 1. abstracts van congresmededelingen of postervoorstellingen
 1. Heene, A., Sanchez, R., & Bartholomeeusen, L., Managing Dynamic Response Times and Causal Ambiguities in the Firm’s Strategy, proceedings van de Strategic Management Society 16th Annual International Conference, November 1996
 2. Heene, A., & Bartholomeeussen L., Bridging Competence Based Strategic Management and Competency Based Human Resource Management, Roundtable discussion note presented at the Fourth International Conference on Competence Based Management, Oslo, June 18-20 1998
 1. boeken, hoofdstukken in boeken, thesissen, bijdragen als editor
 1. 1.Heene, A., Preface, in : Hamel, G., & Heene, A., Competence-Based Competition, Wiley, 1994, pp. XXV-XXVII
 2. Hamel, G., & Heene, A., Competing Paradigms in Strategic Management, in : Hamel, G., & Heene, A., Competence-Based Competition, Wiley, 1994, pp. 1-7
 3. Hamel, G., & Heene, A., Which Theory of Strategic Management do we need for Tomorrow, in ; Hamel, G., & Heene, A., Competence-Based Competition, Wiley, 1994, pp. 315-320
 4. Hamel, G., & Heene, A., Competence-Based Competition, Wiley, 1994,
  ISBN : 0-471-94397-5 (CI:1)
 5. Heene, A., Bruggen naar de Toekomst. Een gids voor de strategiebewuste manager, Lannoo-Scriptum, 1995, ISBN : 90 209 2696 6
 6. Sanchez, R.,Heene, A., & Thomas, H., Towards The Theory and Practice of Competence-based Competition, in : Sanchez, R., Heene, A., & Thomas, H., Dynamics of Competence-Based Competition, Elsevier, 1996, pp. 1-35
 7. Sanchez, R., & Heene, A., A Systems View of the Firm in Competence-Based Competition,
  in : Sanchez, R., Heene, A., & Thomas, H., Dynamics of Competence-Based Competition, Elsevier, 1996, pp. 39-62
 8. Sanchez, R., Heene, A., & Thomas, H., Dynamics of Competence-Based Competition, Elsevier, 1996, ISBN : 0-08-042585-2
 9. Heene, A., Ken uw Concurrent : waar staan we nu ?, in : Van Tilborgh, C., e.a., VMA-Jaarboek, Vlaamse Managementassociatie, 1996, pp. 94 - 98 , ISBN : 90 5466 236 0
 10. Sanchez, R., & Heene, A., Competence-Based Strategic Management : Concepts and Issues for Theory, Research, and Practice, in : Heene, A., & Sanchez, R., Competence-Based Strategic Management, Wiley, 1997, pp. 3 - 42
 11. Heene, A., & Sanchez, R., Competence-Based Strategic Management, Wiley, 1997,
  ISBN : 0-471-96880-3
 12. Sanchez, R., & Heene, A., A Competence Perspective on Strategic Learning and Knowledge Management, in : Sanchez, R., & Heene, A., Strategic Learning and Knowledge Management, Wiley, 1997, pp. 3-18
 13. Sanchez, R., & Heene, A., Strategic Learning and Knowledge Management, Wiley, 1997,
  ISBN : 0-471-96881-1
 14. Heene, A;, Groeidoelstellingen en -strategieën, in : Ooghe, H., & Crijns, H., Groeimanagement. Lessen van dynamische ondernemers, Lannoo, 1997
  ISBN : 90 209 31091
 15. Heene, A., & Vermeylen, S., Preparing for the Future : Special Issue of the International Studies in Management and Organization, Summer 1997 (Volume 27, Number 2, 1997)
 16. Vermeylen, S., & Heene, A., Preface, in : Heene, A., & Vermeylen, S., Preparing for the Future, Special isuue of the International Studies in Management and Organization, Volume 27, Number 2, pp. 3-6
 17. Sanchez, R., & Heene, A., Managing for an uncertain Future, in : Heene, A., & Vermeylen, S., Preparing for the Future: Special Issue International Studies in Management and Organization, Volume 27, Number 2, 1997, pp. 21-42
 18. Heene, A., Van Looy, B., & Vandierdonck, R., Defining a Service Strategy, in : Van Looy, e.a. (eds.), Services Management. An Integrated Appraoch, Pitman Publishing, 1998, pp. 249-453
 19. Vermeylen, S. and A. Heene (1999). De Stille Kracht van de Onderneming. Tielt, Lannoo.(in druk)
 1. octrooien
 2. nihil

 3. wetenschapspopulariserende bijdragen
 1. Bruggeman, W., & Heene, A., Divisievorming helpt konkurrentiëler produceren, Industrie, December 85, nr. 20, pp. 114-116
 2. Bruggeman, W., & Heene, A., Produktie heeft ook nood aan strategisch denken, Industrie, Maart 86, nr. 23, pp. 75-76
 3. Heene, A., Waarom heeft de KB cliënten ?, in : Leiding & Dialoog, 22ste jaargang, nummer 2, pp.12-13
 4. Heene, A. (1998). "Learning on the Edge." Information Strategy December 1998/January 1999, Vol. 30 (No. 10): 38-40.
 5. Heene, A. (1999). "Starten met Strategie." Belgian Business & Industrie 16° Jaargang,(Nr. 1-3): 36+38.
 6. Heene, A. (1999). "Als de winst daalt." Belgian Business & Industrie 16° Jaargang,(Nr. 4): 34.
 7. Heene, A. (1999). "Leer uw concurrent kennen (interview)." Belgian Business & Industrie 16° Jaargang,(Nr. 4): 28-29.
 1. rapporten
 1. Heene, A., & Bartholomeeusen, L., How the Implicit Dynamics Affect M&A Performance, De Vlerick School voor Management, Working paper, DVSM-003-91
 2. Heene, A., China:Joint Ventures in gevaar ?, CEMC, 1996