Prof. Aimé Heene (° 21 mei 1950)

Prof. Heene is doctor in de pedagogische wetenschappen en licentiaat in management. Hij is sinds 1 oktober 2005 voltijds gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent.
Aan de UGent is Prof. Heene voorzitter van de vakgroep Management en organisatie (Faculteit Economie en Bedrijfskunde) en opleidingsdirecteur van de specialisatieopleiding “Master in het Management voor Overheidsorganisaties”, die hij drie jaar geleden binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft opgericht. Hij doceert voornamelijk algemeen beheer en strategisch management voor ondernemingen en publieke organisaties.
Hij is auteur van ondermeer “Bruggen naar de Toekomst. Een gids voor de strategiebewuste manager”, "De Stille kracht van de Onderneming", "Praktijkboek Strategie" , “Managementinstrumenten voor de Sociale Economie” , “Bedrijfskunde”,“The New Strategic Management” (in co-auteurschap met Ron Sanchez van Copenhagen Business School) en “Strategie en Organisatie van publieke organisaties” .
Hij heeft zich gespecialiseerd in het domein van competentiedenken in strategie en is co-editor van verschillende Engelstalige verzamelwerken over dit thema. Sinds ongeveer 5 jaar oriënteert zijn onderzoek zich meer en meer in de richting van strategisch management in social profit organisaties, in sociale economie bedrijven en in publieke organisaties. Verder richt zijn onderzoek zich op het thema “verantwoord ondernemen vanuit een strategisch perspectief”.
Tijdens het academiejaar 2004-2005 was hij titularis van de binnenlandse Francqui-leerstoel aan de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. In het kader van de leerstoel verzorgde hij lezingen in het domein van strategisch management voor publieke organisaties.